อนาคตคาสิโนไทย เปิดถูกกฎหมายได้หรือไม่

อนาคตคาสิโนไทย

ในประเทศ​ไทยในปัจจุ​บัน​ยังถือว่าการเปิดคาสิโนเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย​ของประเทศอยู่ ถึงแม้ว่าในอดีตได้มีการเสนอและยื่นคำขอในหลายๆ ครั้ง ก็ไม่ได้ทำให้แนวคิดนี้มีผลสมบูรณ์​แต่อย่างใด ด้วยปัญหาในหลายๆ ด้าน และยังมีกลุ่มคนจำนวนหนึ่ง ที่ยังเป็นแกนหลักในการคัดค้านเรื่องนี้อย่างมากมาย จึงเป็นการยากมากที่จะทำให้คาสิโน​ของไทยกลายเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย​ขึ้นมาได้

สถานการณ์​ในอดีตในเรื่องการเปิดคาสิโนในไทย

ในอดีตมีการเสนอเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปิดบ่อนคาสิโน​ในหลายต่อหลายครั้ง​ โดยเริ่มต้นในปี 2546 สมัยรัฐบาลของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร​ ที่มีการเสนอเรื่องการเปิดบ่อนคาสิโนเป็นครั้งแรก​ ซึ่งนายทักษิณ ชินวัตร​นี่เองแหละ ที่เป็นแกนนำหลักในการผลักดันในเรื่องดังกล่าว โดยทำการส่งเรื่องไปยังนายอานันท์​ ปันยารชุน ซึ่งเป็นประธานสภาที่ปรึกษา​เศรษฐกิจ​และสังคมแห่งชาติ เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับผลกระทบ​ที่เกิดขึ้นในทางเศรษฐกิจ​ หากได้มีการเปิดบ่อนคาสิโน​แล้ว แต่สภาที่ปรึกษาของสำนักงาน​เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ​ได้ทำการคัดค้านเรื่องนี้อย่างจริงจัง โดยกล่าวว่าสภาที่ปรึกษา​ได้ทำการศึกษา​เรื่องดังกล่าวแล้ว ซึ่งได้อ้างอิง​ผลการศึกษาที่คณะทำงานได้รวบรวม​ถึงปัญหา​ต่างๆ ไว้แล้วนั้น

ในช่วงสมัยของรัฐบาลที่​นายสมัคร  สุนทร​เวชได้ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น ได้มีความคิดเกี่ยวกับเรื่องบ่อนคาสิโน ในรายการสนทนา​ประสาสมัคร และเมื่อใน 2554 หลังจากที่นายสมัครพ้นออกจากตำแหน่งแล้ว ได้มีผู้สานต่อ​อุดมการณ์​ในเรื่องบ่อนคาสิโนต่อ นั้นคือ นายวันชัย สุระกุล ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยเสนอรัฐบาล​เกี่ยวกับการแก้กฎหมายที่เกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาล​ เพื่อการพัฒนา​รูปแบบให้มีความหลากหลายของสลากมากขึ้น รวมทั้งเสนอให้รัฐบาลมีการเปิดบ่อนการพนัน​อย่างถูกต้อง​ตามกฎหมาย​ด้วย แต่นางสาวยิ่ง​ลักษณ์​ ชิน​วัต​ร ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรี​ในขณะนั้น ร่วมกับรัฐบาลของตน ทำความเห็นว่าไม่ใช่เรื่องด่วนแต่อย่างใด ทำให้แนวคิดดังกล่าวของนายวันชัย สุระกุล​ที่เสนอมานั้นตกไป

คนไทยจำนวนมากนิยมเล่นคาสิโนผิดกฎหมาย

สมาชิก​ในกลุ่มรักชาติ ที่ประกอบไปด้วยสมาชิก​สภาปฏิรูป​แห่งชาติ​ทั้งหมด 12 คน นำโดยนายอาณันย์ วัชโรทัย ออกมาเสนอแนวคิดการเปิดบ่อนคาสิโนในประเทศ เพื่อกระตุ้น​เศรษฐกิจ​ให้เจริญ​เติบโต​มากขึ้น รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่ประชาคม​อาเซียน​อย่างเป็นทางการในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่จะถึงในเร็วๆ นี้ โดยให้เหตุผล​ว่า มีคนไทยจำนวนมากที่ได้ลักลอบเล่นคาสิโน​ผิดกฎหมาย​ รวมทั้งมีการเข้าไปเล่นในบ่อนคาสิโน​ของประเทศเพื่อนบ้านมากมาย

ซึ่งมีจำนวนคนไทยร้อยละ 80 เลยทีเดียว ที่เป็นกลุ่มคนที่เล่นในบ่อนคาสิโนในประเทศ​เพื่อนบ้าน โดยกลุ่มคนเหล่านี้ได้นำเงินไปไหลเวียน​เศรษฐกิจ​ของบ่อนคาสิโน​ในต่างประเทศ แทนที่จะนำมาหมุนเวียนในคาสิโนที่ถูกกฎหมาย​ในประเทศ​ตัวเอง โดยมีแนวป้องกันที่ส่งผลกระทบ​ต่อคนในประเทศ ดังนี้ ในการลดปัญหาภาย​ในประเทศ​ จะมีการกำหนดให้ผู้เล่นภายในประเทศ​สามารถ​เล่นได้เฉพาะคนที่มีฐานะร่ำรวยเท่านั้น เพื่อป้องกันคนที่มีฐานะยากจนเข้าไปเล่นในบ่อนคาสิโน ซึ่งเป็นปัญหา​ที่รัฐบาลไทยมีความกังวลมากที่สุด รวมทั้งจำกัดจำนวนคนในประเทศ​ให้มีโอกาส​ในการเล่นให้น้อยที่สุด เพื่อเอื้อให้ชาวต่างประเทศได้เข้ามาเล่นเป็นหลัก และมีข้อจำกัดด้วยว่า ห้ามมีการโฆษณา​ชักชวนหรือประชาสัมพันธ์​ให้คนมาเข้าร่วมเล่นในบ่อนคาสิโน​เป็นอันขาด แต่สุดท้ายข้อเสนอนี้ก็ต้องตกไป ด้วยปัจจัย​ในหลายๆ ด้าน ทั้งในเรื่องของกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี​ และกลุ่มคนที่ไม่สนับสนุนในเรื่องการพนัน

สรุป

ปัจจัยหลัก​ๆ ที่ทำให้ประเทศไทยไม่สามารถ​เปิดบ่อนคาสิโนได้นั้น ได้แก่ การที่​รัฐบาล​ไม่ให้การสนับสนุน​ เพราะต้นเหตุเกิดจากการรัฐบาลได้กังวลว่าบ่อนคาสิโนเล่นพนัน บาคาร่า ​อาจทำให้ประชาชน​ในประเทศจะมีนิสัย​ที่ติดการพนันจนไม่มีเวลาทำมาหากิน มีปัญหา​ในการก่ออาชญากรรม​ ปัญหา​ยาเสพติด​ เกิดการซ่องสุม​กันทำสิ่งที่ผิดกฎหมาย ปัญหาการสร้างภาระหนี้ และปัญหา​อื่นๆ อีกมากมาย ทั้งในทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งการพนันยังเป็นสิ่งที่ขัดต่อหลักกฎหมาย​หลายฉบับ ขนบธรรมเนียมประเฉบับอันดี และหลักศาสนา​พุทธอีกด้วย ด้วยเหตุผลที่กล่าวไปดังกล่าว ทำให้การเปิดบ่อนคาสิโนในไทยเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมาก แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีทางจะเป็นไปได้เลยนะครับ